Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly

foto Mr. A.J. (Arnold) d' Ailly
bron: stadsarchief Amsterdam

Zeer populaire burgemeester van Amsterdam, die aan zijn vele buitenlandse reizen de bijnaam 'de vliegende burgemeester' te danken had. Hoffelijke, joviale en soepele figuur, die eerste burger was in de eerste naoorlogse periode. Beheerde zelf de havenportefeuille en zette zich onder meer in voor herstel en uitbreiding van Schiphol en nieuwbouwprojecten als Bos en Lommer, Geuzenveld en Slotermeer. Was afkomstig uit de bankwereld en keerde daarin ook terug na zijn aftreden. Had in de oorlog een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van het verzet.

in de periode 1946-1956: burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Arnold Jan (Arnold)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 6 februari 1902

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 24 november 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), van maart 1946 tot januari 1951

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • directeur N.V. "De Nederlandsche Bank", van 1 november 1945 tot 1 oktober 1946
 • burgemeester van Amsterdam, van 23 september 1946 tot 1 januari 1957 (eervol ontslag bij K.B. van 18 december 1956)
 • directeur N.V. Nationale Handelsbank, van 1 februari 1957 tot 2 februari 1960

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep, omstreeks 1958
 • lid Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914 en van de Commissie van Advies in beurszaken, omstreeks 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Hij verliet in 1951 de PvdA vanwege het conflict rond Van der Goes van Naters. De PvdA-top was nadien ontstemd dat een niet-PvdA'er burgemeester van Amsterdam was.
 • Werd in 1951 benoemd tot lid van een (eventuele) Raad van Voogdij over Beatrix voor het geval koningin Juliana zou overlijden voordat Beatrix 18 jaar was
 • Bij zijn aftreden als burgemeester speelde het uitkomen van een buitenechtelijke affaire mee

uit de privésfeer
 • Zijn vader was huisarts in Doesburg (1905-1925)
 • Zijn tweede echtgenote was een kleindochter van W.S.J. van Waterschoot van der Gracht, Eerste Kamerlid

anekdotes en citaten
 • Stond bekend om zijn eenvoud. Als burgemeester gaf hij 'straatjochies' wel eens een lift in zijn auto.

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Financiën, mei 1945 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de vliegende burgemeester" (vanwege de vele buitenlandse reizen die hij als burgemeester maakte)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.