Drs. F.J.W. (Frans) Gijzels

foto Drs. F.J.W. (Frans) Gijzels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Hardwerkende katholieke burgemeesterszoon uit Limburg die na studie economie vele jaren zowel wethouder van Eindhoven was als secretaris van een grote Kamer van Koophandel. Daarnaast actief in diverse bestuursfuncties op het gebied van de middenstand. Staatssecretaris voor middenstandszaken in het kabinet-De Quay. Gemoedelijke sportieve zuiderling, die zijn loopbaan besloot als burgemeester van Heerlen.

KVP
in de periode 1961-1964: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frans Joseph Willem (Frans)

geboorteplaats en -datum
Sittard, 24 november 1911

overlijdensplaats en -datum
Heerlen, 23 april 1977

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • lid tijdelijke gemeenteraad van Eindhoven, van 22 november 1945 tot 2 september 1946
 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van 2 september 1946 tot 14 september 1961
 • secretaris Kamer van Koophandel voor Oostelijk Noord-Brabant, van 1950 tot september 1961
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met middenstand en toerisme), van 14 september 1961 tot 24 juli 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1963 tot 1 september 1964
 • burgemeester van Heerlen, van 1 februari 1964 tot 1 december 1976
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 2 juni 1966 tot 3 juni 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Welterhof
 • voorzitter bestuur Hotelschool te Maastricht

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • beschermheer drumband "Molenberg"
 • beschermheer Koninklijk Heerlens Mannenkoor "Sint Pancratius"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiële en economische aangelegenheden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1962 samen met minister Veldkamp de ontwerp-Drank- en Horecawet in. Dit voorstel werd in 1964 in het Staatsblad gebracht. (6.811)
 • Bracht in 1962 een nota inzake het toerisme uit. Daarin werd voor het eerst de gedachte van vakantiespreiding (in tijd en ruimte) in een regeringsstuk vastgelegd. Er kwam een garantieregeling voor de financiering van hotelbouw en van vakantiebungalows. In de nota werd ook aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering van kampeervoorzieningen en voor bevordering van toerisme vanuit het buitenland. (6.900-XIII, nr. 6)
 • Verdedigde in 1963 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris Scholten de in 1961 ingediende nota inzake reclametelevisie

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 1963 de Benelux Merkenwet (Stb. 221) tot stand. Deze wet geeft goedkeuring aan het op 19 maart 1962 te Brussel ondertekende verdrag met een eenvormige wet inzake de warenmerken (handels- en fabrieksmerken). Een merk geeft de houder daarvan een uitsluitend recht de waren waarvoor het recht is verkregen, van dit merk te voorzien. Anderen mogen dat merk dan niet verbinden aan soortgelijke waren en mogen niet handelen in nagemaakte artikelen. Het Bureau voor Industrieel Eigendom wordt als centrale bewaarplaats voor warenmerken aangewezen. (7.043)
 • Bracht in 1963 een nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken (Stb. 286) tot stand. De nieuwe wet sluit aan bij ontwikkelingen waardoor de kamers steeds meer behartiger van economische belangen van handel en nijverheid zijn geworden. Er wordt verder een verbinding gemaakt met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie door bedrijfslichamen de mogelijkheid te geven bij de uitvoering van regionale werkzaamheden te laten maken van de kamers van koophandel. (6.951)
 • Bracht in 1963 samen met onder meer De Quay en Toxopeus de Vorderingswet (Stb. 587) tot stand, die bijvoorbeeld in geval van oorlog het vorderen van goederen door de landsoverheid regelt. (5.348)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1959 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Eindhoven

uit de privésfeer
 • Vervulde bij zijn afscheid als wethouder ruim veertig functies in het Eindhovense economische leven
 • Een broer van hem was burgemeester van Wijlré (1946-1954) en van Susteren (1954-1972)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.