P.Ch. (Piet) Elfferich

foto P.Ch. (Piet) Elfferich
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hervormd ARP-Tweede Kamerlid en ARP- en CDA-senator uit een bekende Delftse tuindersfamilie. Was voor hij in de Haagse politiek kwam secretaris van de Christelijke boeren- en tuindersbond. Als bekwame wethouder van Delft speelde hij gedurende 21 jaar een belangrijke rol bij het wel en wee van zijn stad, met name bij de uitbreiding daarvan. Hield zich in beide Kamers vooral bezig met landbouw, binnenlands bestuur en Koninkrijkszaken. Vader van de latere CDA-voorzitter Tineke Lodders.

ARP, CDA
in de periode 1959-1979: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pieter Christoffel (Piet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vrijenban (Z.H.), 15 juli 1909 (thans gemeente Delft)

overlijdensplaats en -datum
Delft, 5 mei 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • wethouder (van openbare werken en stadsontwikkeling) van Delft, van 1 september 1953 tot 6 september 1966
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 november 1959 tot 1 juni 1963
 • wethouder (van financiën en economische zaken; sinds 1970 tevens ontwikkeling oude stad) van Delft, van 6 september 1966 tot 1 september 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 september 1966
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1966 tot 17 september 1979

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/23)

 • voorzitter Vereniging tot beheer van aandelen in de beleggingsmaatschappij N.V. Calvé-Delft te Delft, omstreeks 1988
 • voorzitter Stichting "Herdenking 1940-1945" te Delft, van 1989 tot 1990

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 20 september 1977
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 januari 1979 tot 17 september 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement zorgde ervoor dat de raad van het Openbaar Lichaam Rijnmond in zijn geheel rechtstreeks werd gekozen en niet slechts voor tweederde deel.
 • Voerde in 1975 in de Eerste Kamer het woord bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname

opvallend stemgedrag (0/12)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1965 kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de ARP, maar verloor met één stem verschil van Roolvink
 • Werd in 1973 door Albeda verslagen bij de verkiezing van de voorzitter van de ARP-Eerste Kamerfractie

verkiezingen
 • In 1956 kandidaat in en in 1960 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe
 • In 1966, 1971 en 1977 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.