M.R.H. Calmeyer

foto M.R.H. Calmeyer
bron: Beeldbank ministerie van Defensie/ Koninklijke Luchtmacht

Hoge officier en CHU-politicus. Was onder meer militair docent, plaatsvervangend chef van de Generale Staf en directeur van het Defensie Studie Centrum. In de oorlog krijgsgevangene in Duitsland. Werd in 1956 woordvoerder defensie van de CHU-Tweede Kamerfractie. Was als staatssecretaris voor land- en luchtmacht in het kabinet-De Quay verantwoordelijk voor de aanschaf van de Starfighter. Behoorde tot de rechtervleugel van de CHU en verliet die later uit onvrede over de fusie met de KVP. Kaarsrechte, lange militair, die als onkreukbaar gold.

CHU
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Michael Rudolph Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hellevoetsluis, 11 juni 1895

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 maart 1990

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VNH (Verbond voor Nationaal Herstel), van 1933 tot 1933
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 1972

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • directeur Defensie Studie Centrum, van 1 september 1951 tot 1953
 • militair adviseur Nederlandse permanente vertegenwoordiger in de Noordatlantische raad, tevens leider militaire afdeling Nederlandse delegatie bij onderhandelingen over de Europese Defensie Gemeenschap, van 1953 tot 1 mei 1955
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 19 juni 1959
 • staatssecretaris van Defensie (belast met de Koninklijke lucht- en landmacht), van 19 juni 1959 tot 24 juli 1963

gevangenschap/internering
 • krijgsgevangene, kamp Langwasser bij Neurenberg, vanaf mei 1942
 • krijgsgevangene, kamp Stanislau, tot januari 1944
 • krijgsgevangene, kamp Neubrandenburg, van januari 1944 tot 1945

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor, van 1 november 1948 tot 1 mei 1949
 • luitenant-generaal, van 1 mei 1949 tot 1 mei 1955

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, van 19 november 1956 tot 23 november 1956
 • ondervoorzitter Christelijke Reclasseringsvereniging "Het hoge land"

afgeleide functies, presidia etc.
lid Commissie onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1958 tot juni 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Politiewet
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was als staatssecretaris (samen met minister Visser) verantwoordelijk voor de aanschaf van de Starfighter. In het Tweede Kamerdebat over dit besluit was hij de voornaamste woordvoerder namens het kabinet.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1963 samen met staatssecretaris Van Houten een wet tot stand tot Goedkeuring van de op 17 januari 1963 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek in Nederland (7.054)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in 1959 bij K.B. van 18 juni benoemd tot staatssecretaris en op 19 juni beëdigd
 • Keerde zich in oktober 1961 scherp tegen de uitspraak van de Generale Synode van de Hervormde Kerk waarin het gebruik van kernwapens werd afgewezen
 • Verliet de CHU uit onvrede over het opgaan in een grote christendemocratische partij, die volgens hem gedomineerd zou worden door katholieken.

uit de privésfeer
 • Was actief in de meidagen van 1940 als kapitein der grenadiers (chef Generale Staf, brigade C)
 • Moest in juni 1960 enige tijd rust houden vanwege ziekte

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister voor Defensie, 1956 (geweigerd in verband met bezwaar tegen bezuinigingen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.