H. (Harm) de Boer

foto H. (Harm) de Boer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

Onderwijzer, propagandist van de SDAP in Friesland en korte tijd Tweede Kamerlid. Zoon van een veehouder uit Warga. Had in 1913 een groot aandeel in de verkiezingswinst van Troelstra, met wie hij bevriend was. Actief als partijbestuurder en raadslid in Leeuwarden. Kwam in 1930 tussentijds in de Tweede Kamer, maar werd in 1933 als nummer twee op de kandidatenlijst gezet en verloor toen zijn zetel. Hield zich in de Kamer onder meer bezig met de binnenschippers en Friese belangen.

SDAP
in de periode 1930-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Harmen (Harm)

geboorteplaats en -datum
Warga (gem. Idaarderadeel), 30 juni 1887

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 20 mei 1941

2.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), vanaf 1910

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 22 oktober 1918 tot 1 september 1931
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 3 juli 1923 tot 20 mei 1941
 • wethouder (van onderwijs) van Leeuwarden, van 28 januari 1925 tot 12 februari 1930
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 februari 1930 tot 9 mei 1933
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 5 september 1939 tot 20 mei 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • voorzitter commissie voor georganiseerd overleg in Leeuwarden
 • lid Ambtenarengerecht te Groningen, vanaf 1 maart 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met de binnenschippers, landbouw, nijverheid en het Fries
 • Interpelleerde in 1930 minister Reymer over de noodtoestand in de binnenschipperij

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in 1913 als secretaris van de SDAP in Friesland een belangrijke rol bij de verkiezingscampagne in Leeuwarden. Raakte daardoor bevriend met Troelstra.
 • Werd in 1930 Tweede Kamerlid tegen de zin van het partijbestuur, dat liever Koos Vorrink als Kamerlid had zien optreden
 • Werd in 1933 door de gewestelijke vergadering op de kandidatenlijst in Friesland op de eerste plaats gezet. Het partijbestuur gaf echter de voorkeur aan Hiemstra.

uit de privésfeer
 • Was in 1926 enige tijd opgenomen in het Sint-Bonifaciushospitaal in Leeuwarden
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Idaarderadeel en lid van Provinciale Staten van Friesland (1913-1919)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
K. Bakker en J.J. Kalma, "Boer, Harmen de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel II, 20

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.