H. (Harm) de Boer

foto H. (Harm) de Boer
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

Onderwijzer, propagandist van de SDAP in Friesland en korte tijd Tweede Kamerlid. Zoon van een veehouder uit Warga. Had in 1913 een groot aandeel in de verkiezingswinst van Troelstra, met wie hij bevriend was. Actief als partijbestuurder en raadslid in Leeuwarden. Kwam in 1930 tussentijds in de Tweede Kamer, maar werd in 1933 als nummer twee op de kandidatenlijst gezet en verloor toen zijn zetel. Hield zich in de Kamer onder meer bezig met de binnenschippers en Friese belangen.

SDAP
in de periode 1930-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Harmen (Harm)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Warga (gem. Idaarderadeel, Frl.), 30 juni 1887

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 20 mei 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), vanaf 1910

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • wethouder (van onderwijs) van Leeuwarden, van 28 januari 1925 tot 12 februari 1930
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 februari 1930 tot 9 mei 1933
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 5 september 1939 tot 20 mei 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

 • voorzitter commissie voor georganiseerd overleg in Leeuwarden
 • lid Ambtenarengerecht te Groningen, vanaf 1 maart 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • In Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met de binnenschippers, landbouw, nijverheid en het Fries
 • Interpelleerde in 1930 minister Reymer over de noodtoestand in de binnenschipperij

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in 1913 als secretaris van de SDAP in Friesland een belangrijke rol bij de verkiezingscampagne in Leeuwarden. Raakte daardoor bevriend met Troelstra.
 • Werd in 1930 Tweede Kamerlid tegen de zin van het partijbestuur, dat liever Koos Vorrink als Kamerlid had zien optreden
 • Werd in 1933 door de gewestelijke vergadering op de kandidatenlijst in Friesland op de eerste plaats gezet. Het partijbestuur gaf echter de voorkeur aan Hiemstra.

uit de privésfeer
 • Was in 1926 enige tijd opgenomen in het Sint-Bonifaciushospitaal in Leeuwarden
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Idaarderadeel en lid van Provinciale Staten van Friesland (1913-1919)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.