Jhr.Mr. W.H. de Beaufort

foto Jhr.Mr. W.H. de Beaufort
bron: Het Utrechts Archief

Liberaal Tweede Kamerlid aan het einde van de negentiende eeuw. Telg van een Utrechts adellijk en bestuurlijk geslacht, dìe bovendien nauwe banden had met andere vooraanstaande families. Was al op zijn vijfentwintigste burgemeester van drie plattelandsgemeenten; later gedeputeerde van Utrecht. In 1891 versloeg hij in het district Wijk bij Duurstede Schaepman. In de Tweede Kamer wel een veelzijdig lid, zonder echter een prominente rol te spelen.

Liberale Unie, oud- of vrije liberalen
in de periode 1891-1897: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 14 september 1844

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 april 1900

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • oud-liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 6 juli 1883 tot 3 juli 1889
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Wijk bij Duurstede)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Wijk bij Duurstede)
 • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 8 juli 1896 tot 18 april 1900
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 december 1898 tot 18 april 1900 (voor het kiesdistrict Deventer)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter waterschap De Haar, van 1876 tot 1879
 • voorzitter waterschap Langbroek, van 1876 tot 1879

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, zoals onderwijs, waterstaat, binnenlandse zaken en volksgezondheid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Tweede Kamerlid en Commissaris van de Koning(in)
 • Zijn jongste zoon was burgemeester van Driebergen en van Rijsenburg en lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht
 • Zijn vader was lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1894 S.M. van Wijck (r.k.) na herstemming
 • Werd in 1897 verslagen door jhr. H.M.J. van Asch van Wijck (arp)
 • Versloeg in 1898 J. van Loenen Martinet (rad.) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.