F.W.J. van Aylva baron van Pallandt

foto F.W.J. van Aylva baron van Pallandt
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Antirevolutionair Tweede Kamerlid voor het district Tiel, die zelf verklaarde ongeschikt te zijn voor het Kamerlidmaatschap. Zoon van het Eerste Kamerlid H.W. baron van Aylva van Waardenburg. Woonde op het kasteeltje Vanenburg bij Putten en was in die gemeente raadslid. Bedankte in 1883 voor een benoeming tot Eerste Kamerlid, maar liet zich in 1884 wel overreden om Tweede Kamerlid te worden. Voerde wel enkele keren het woord, maar alleen bij onderwerpen van ondergeschikt belang.

antirevolutionair
in de periode 1884-1888: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frederik Willem Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oudwoude (grietenij Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Frl.), 20 september 1826

overlijdensplaats en -datum
Putten, 27 januari 1906

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1875 tot 3 juli 1901 (voor het kiesdistrict Putten)
 • lid gemeenteraad van Putten, van 4 september 1877 tot 27 januari 1906
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Tiel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Hofcommissie, tot 28 januari 1871
 • voorzitter Spaar- en bewaarbank te Putten, vanaf 1877

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de Tweede Kamer onder meer het woord over financiën, waterstaat, spoorwegen en volksgezondheid
 • Stemde in 1886 tegen het voorstel om een parlementaire enquête te houden naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Stichtte samen met zijn echtgenotre in Putten een wezengesticht

verkiezingen
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde samen met jhr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland gekozen. Zij versloegen de liberalen H.J. Dijckmeester en C. Pijnacker Hordijk.
 • Werd in 1886 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde samen met jhr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland gekozen. Zij versloegen de liberalen H.J. Dijckmeester en P. Rink.
 • Werd in 1887 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde samen met jhr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland gekozen. Zij versloegen de liberalen M. Tydeman en P. Rink.

niet-aanvaarde politieke functies
 • Nam in 1883 een benoeming tot lid van de Eerste Kamer niet aan, nadat hij door loting tegenover De Beaufort gekozen was

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.