Kabinet wil giften van buiten de EU aan politieke partijen verbieden

vrijdag 25 januari 2019, 15:45

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet wil giften aan Nederlandse politieke partijen van organisaties en personen van buiten de Europese Unie gaan verbieden. De enige uitzondering hierop zijn giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Zo wil het kabinet de kans op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie verkleinen.

Voor giften uit andere EU-lidstaten geldt dat iedere gift openbaar gemaakt moet worden. Voor giften binnen Nederland blijft gelden dat donateurs die jaarlijks meer dan 4.500 euro per jaar aan een partij schenken, openbaar gemaakt moeten worden.

Het kabinet gaat dat vastleggen in twee wetsvoorstellen. Een voorstel over de organisatie van, en eisen aan politieke partijen wordt in de tweede helft van dit jaar ingediend; een aanpassing op de huidige wet op de financiering van politieke partijen volgt op een later moment.

Mogelijk komt er een eis voor een minimum aantal leden voor een politieke partij. Alleen partijen die bij verkiezingen zelf een zetel hebben behaald zouden in aanmerking komen voor subsidie. Dat betekent dat afsplitsingen van fracties niet langer subsidie krijgen.

Bron: persbericht Rijksoverheid