Ministerraad stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen

vrijdag 7 februari 2020, 14:57

DEN HAAG (PDC) - De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) te wijzigen. Het voorstel komt voort uit adviezen van de commissie Veling.

De wijzigingen in het wetsvoorstel moeten zorgen voor grotere transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen. Dit houdt onder andere in dat bekend moet worden gemaakt wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen die een gift doen aan een politieke partij. Daarnaast worden giften van buiten de Europese Unie verboden. Terwijl voor giften uit Nederland blijft gelden dat ze openbaar gemaakt moeten worden wanneer ze meer dan €4.500 euro bedragen, zullen na deze wetswijziging alle giften uit andere EU-lidstaten geopenbaard moeten worden.

Bron: persbericht Ministerraad