Regeerakkoord 1981

Het regeerakkoord van 1981 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA en PvdA en vormde de basis voor het kabinet-Van Agt II. Centraal stonden het terugdringen van het begortingstekort en het bestrijden van de werkloosheid.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

  • Het opstellen van een banenplan om de werkloosheid te bestrijden met tot 200.000 nieuwe banen.
  • De koopkracht van de minima zeer beperkt laten dalen.
  • Het terugdringen van het begrotingstekort via meer dan 10 miljard gulden aan bezuinigingen.

2.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

3.

Klimaat en milieu

  • Het instellen van een onderzoek naar de sluiting van bestaande kerncentrales.

4.

Voorbereiding Grondwetsherziening

  • Het voorbereiden van een Grondwetsherziening.

Meer over