VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De VVD haalde bij de verkiezingen van 12 september 2012 41 zetels, premier Mark Rutte was lijsttrekker. Vóór de verkiezingen had de partij 31 zetels. De titel van het verkiezingsprogramma luidde: 'Niet doorschuiven maar aanpakken'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De VVD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen 26,6 procent van de uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 41 zetels, waarvan 2 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.708 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Kandidaat

Aantal stemmen

Mark Rutte

2.129.000

Edith Schippers

123.889

Jeanine Hennis-Plasschaert

39.197

Fred Teeven

35.103

2.

Verkiezingsprogramma 2012

De VVD ging de verkiezingen in met het programma: 'Niet doorschuiven maar aanpakken'. Het is vooral gericht op het gezond maken van de overheidsfinanciën, het betaalbaar houden van de zorg en het harder aanpakken van criminaliteit in de samenleving. De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Besparingen en belastingen

 • 24 miljard euro bezuinigen, begrotingsevenwicht in 2017
 • 5 miljard euro voor lastenverlichting
 • 3 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingshulp
 • 2 miljard euro minder naar de EU
 • Woningcorporaties moeten 50% huurwoningen verkopen
 • Renteaftrek nieuwe hypotheken alleen bij aflossing
 • WW-uitkering gaat omhoog maar duur wordt beperkt
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld
 • Spaargeld tot 35.000 euro voortaan onbelast
 • Ondernemers bepalen zelf of ze zondag open zijn
 • AOW-leeftijd in 2018 naar 67 jaar
 • Geen bezuinigingen meer op onze Krijgsmacht
 • CAO's gelden alleen voor onderhandelende bedrijven

Gezondheidszorg

 • Gemeentes worden verantwoordelijk voor langdurig zieken
 • Ziekenhuizen moeten zich specialiseren
 • Betere rechtsgang voor gedupeerden medische missers
 • Verkleinen van het basispakket
 • In totaal 7 miljard euro bezuinigen op de zorg
 • Hardere aanpak ouderenmishandeling
 • Zorgtoeslag alleen voor wie verzekering echt niet kan betalen
 • Recht op pgb wettelijk vastleggen
 • Concurrentie in de zorg verder doorvoeren
 • De wijkverpleegkundige komt terug
 • Prominentere rol voor de huisarts in de zorg

Veiligheid en justitie

 • Immigranten moeten zelf inburgering betalen
 • Eerste 10 jaar hebben nieuwkomers geen recht op Bijstand
 • Nederland doet niet meer mee met EU-regels gezinshereniging
 • Nieuwkomers pas na 10 jaar permanente verblijfsvergunning
 • Mensen met strafblad niet meer welkom in Nederland
 • Eenvoudigere procedures voor kenniswerkers
 • 250 miljoen euro voor extra agenten
 • Geleden schade slachtoffers wordt altijd op dader verhaald
 • Meerdere strafbare feiten tegelijk is extra zware straf
 • Gedetineerden moeten full time gaan werken
 • Wie zich verdedigt tegen een inbreker is niet strafbaar

Overige zaken

 • Eerste en Tweede Kamer van 75 en 150 naar 50 en 100 zetels
 • Wachtgeld van politici en bestuurders wordt sterk versoberd
 • Publieke omroep van 3 naar 2 netten
 • Meer aandacht voor boeren en ondernemers bij ruimtelijk beleid
 • Elk jaar 250 miljoen extra investeren in nieuwe wegen
 • Maximumsnelheid op veel meer plekken naar 130
 • Basisbeurs wordt vervangen voor sociaal leenstelsel
 • Universiteiten, HBO's en MBO's mogen selecteren aan de poort
 • Frauderende landen moeten uit de euro
 • Europese interne markt moet worden voltooid

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over