M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst

foto M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal

Marjolein Faber (1960) is sinds 2 juli 2024 minister van Asiel en Migratie in het kabinet-Schoof. Van 6 december 2023 tot 2 juli 2024 was hij Tweede Kamerlid voor de PVV. Daarvoor was zij van 7 juni 2011 tot 6 december 2023 Eerste Kamerlid voor de PVV en vanaf juni 2014 fractievoorzitter. Zij was tevens lid (en PVV-fractievoorzitter) van Provinciale Staten van Gelderland. Zij was eerder laborante en werkzaam als IT-specialist. Als Tweede Kamerlid hield mevrouw Faber zich bezig met strafrecht en beleid mensenhandel.

PVV
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marjolein Hillegonda Monica (Marjolein)

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 16 juni 1960

levensbeschouwing
Christelijk

2.

Partij/stroming

partij(en)
PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • radiodiagnostisch laborante, ziekenhuis "de Lichtenberg" te Amersfoort, van 1978 tot 1983
 • nucleair laborante, ziekenhuis "de Lichtenberg" te Amersfoort, van 1983 tot 1986
 • software enginer (IBM-agent) te Diemen, van 1986 tot 1990
 • freelance IT-er (zzp'er) te Amersfoort, van 1991 tot 2000
 • IT'er (IBM-agent) te Weesp, van 1997 tot 2000
 • IT-specialist financiële dienstverlening, afdeling functioneel beheer bij Stater te Amersfoort, van 2000 tot 1 oktober 2011
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 10 maart 2011 tot 20 december 2023
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 6 december 2023
 • fractievoorzitter PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2014 tot 6 december 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2023 tot 2 juli 2024
 • minister van Asiel en Migratie, vanaf 2 juli 2024

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter PVV Provinciale Staten van Gelderland, van maart 2011 tot december 2023
 • fractiesecretaris PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 september 2012 tot 10 juni 2014
 • lid bestuur Stichting fractieondersteuning PVV-Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2014 tot december 2023
 • lid PVV-kandidaatstellingscommissie Eerste Kamer, vanaf juli 2014

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker PVV Provinciale Statenverkiezingen 2011 en 2015
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2015
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2019
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2023

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), van 2011 tot 2014

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 2014 tot 13 juni 2023
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van 21 januari 2013 tot 26 november 2015
 • vicevoorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 8 juli 2014 tot 9 juni 2015
 • lid tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 februari 2019 tot 16 april 2019
 • voorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 2019 tot 6 december 2023
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 juni 2023 tot 6 december 2023
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, van januari 2024 tot juli 2024

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., "Corderius College" te Amersfoort, van 1972 tot 1974
 • Christelijke MAVO, Leusderweg te Amersfoort, van 1974 tot 1976
 • h.a.v.o., "Corderius College" te Amersfoort, van 1976 tot 1978

opleidingen
 • opleiding radiodiagnostiek te Utrecht, van 1978 tot 1981
 • opleiding nucleaire geneeskunde-in-vivo te Utrecht, van 1982 tot 1984
 • bedrijfskundige informatica (diverse deelcertificaten) te Amsterdam en Utrecht, van 1988 tot 2009

cursussen
 • woningfinanciering I te Amersfoort, 2004
 • Prince 2, 2001
 • boekhouden te Amersfoort, 1988
 • informatiesystemen aan de Open Universiteit te Utrecht, 1991

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Trad enkele keren op als fungerend Eerste Kamervoorzitter

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2024 een wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet in het Staatsblad waardoor de wettelijke bescherming tegen uitzetting wordt geschrapt van in Nederland geboren of opgegroeide vreemdelingen die zich schuldig maakten aan zware criminaliteit. Afwijzing van een verblijfsvergunning wordt niet alleen bij ernstige drugsdelicten maar ook andere ernstige misdrijven mogelijk. Het wetsvoorstel was in 2022 ingediend door staatssecretaris Van der Burg. (36/196)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 2015 in opspraak toen NRC Handelsblad onthulde dat de website van PVV-fractie in de Gelderse Staten door het bedrijf van haar zoon was gemaakt. Daarvoor was provinciale subsidie gebruikt. Hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga noemde dit een 'integriteitsrisico'. Mevrouw Faber verklaarde het bedrag te zullen terugbetalen aan de provincie.
 • Zei tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer op 27 oktober 2020 dat het asielbeleid tot 'omvolking' leidt. Een Kamerlid en minister-president Rutte wezen haar erop dat dit een term is uit de nazi-ideologie.
 • Op 18 oktober 2022 ontnam de Voorzitter haar het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2023, nadat zij de term 'vijfde colonne' had gebruikt in relatie tot het kabinet en weigerde die woorden terug te nemen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Tom-Jan Meeus en Christiaan Pelgrim, "De vrouw naast Wilders", NRC Weekend, 28 februari/1 maart 2015

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zoons


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.