Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PvdD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 122.317 (1,3%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 2 zetels, waarvan 1 restzetel.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeed:

 

Opvallend aan de kandidaatstelling was dat zittend Kamerlid Esther Ouwehand aanvankelijk werd gepasseerd voor een plaats op de PvdD-lijst. Het partijcongres plaatste Ouwehand alsnog op de tweede plaats van de lijst.

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamerverkiezingen in met het programma 'Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid' en was gericht op het tot stand brengen van een radicale omslag in het landbouwbeleid. Dierenwelzijn zou in het nieuwe landbouwbeleid centraal moeten staan in plaats van een zo groot mogelijke voedselproductie.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 20 procent minder ambtenaren
 • een stijging van de AOW-leeftijd met één maand per jaar naar 67 voor iedereen die jonger is dan 55
 • maximering van de hypotheekrenteaftrek tot 500.000 euro hypotheekschuld tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent
 • invoering van een internationale belasting op valutatransacties

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • verhoging van de WW-uitkering; beperking van de WW tot één jaar
 • invoering van een inkomensafhankelijke kinderbijslag
 • invoering van een accijns op vlees van 2 euro per kilo
 • verhoging van het BTW tarief op dierlijke eiwitten (vlees, melk, kaas, boter en eieren)

Zorg

 • geen verhoging van het eigen risico in de basisverzekering

Veiligheid

 • opzetten van een dierenpolitie

Onderwijs

 • geen verhoging collegegeld voor een tweede studie
 • behoud studiefinanciering
 • verbod op sponsoring van het onderwijs en schoolboeken

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • automatisch een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die buiten hun eigen schuld langer dan twee jaar wachten in een opvangcentrum
 • sancties voor immigranten die zichzelf de Nederlandse taal en noodzakelijke sociale vaardigheden niet eigen maken

Overig

 • een verbod op onverdoofd slachten
 • verlaging van het BTW-tarief voor dierenartsen, diervoeders en diensten van dierenasielen
 • een door de overheid gegarandeerde en gefinancierde opvang van zieke en gewonde dieren uit het wild
 • opzetten van een klimaatfonds van 0,25 procent van het BNP voor klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden; Nederland stelt daarnaast 0,7 procent van het BNP beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking
 • invoering van een raadgevend referendum
 • getrapte verkiezingen voor burgmeesters en Commissarissen der Koningin

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over