D. (Düzgün) Yildirim

foto D. (Düzgün) Yildirim
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven

Als SP'er gekozen Eerste Kamerlid, dat na royement een onafhankelijke fractie vormde. Hij werd in 2007 met voorkeurstemmen gekozen via de lijst van de SP en claimde zijn recht om de zetel te behouden. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Overijssel, een fractie die in belangrijke mate had bijgedragen aan zijn verkiezing tot senator. Werkte als beleidsadviseur bij diverse grote gemeenten en als adviseur van de Politie-academie. Richtte na zijn breuk met de SP de partij Solidara op. Van Turkse afkomst. Had met wat moeizaam uitgesproken speeches een beperkte rol in de Senaat.

SP, fractie-Yildirim
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Düzgün (Düzgün)

geboorteplaats en -datum
Dersim (Turkije), 18 augustus 1963

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 2002
 • SP (Socialistische Partij), tot 8 september 2007 (geroyeerd)
 • Solidara, vanaf 8 oktober 2007

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Yildirim (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2007 tot 7 juni 2011

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter (eenmansfractie), fractie-Yildirim (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2007 tot 7 juni 2011
 • beleidsadviseur Politieacademie te Apeldoorn, van 2008 tot 2010
 • regiomanager William Schikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, van 1 januari 2010 tot 31 december 2012
 • mentor amv Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA), van 1 april 2014 tot 1 mei 2019
 • senior beleidsadviseur gemeente 's-Gravenhage, vanaf 1 mei 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • lid bestuur Openbaar Onderwijs, 2003
 • voorzitter Overleg Primair Onderwijs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Was in 2006 kandidaat-wethouder
 • De partijraad van de SP vroeg hem op 23 juni 2007 zijn zetel in de Eerste Kamer ter beschikking te stellen, maar dit weigerde hij. Er kwam hierna een beroepsprocedure over de uitspraak van de partijraad. De beroepscommissie van de SP sprak op 7 september 2007 als oordeel uit: "(...) dat, nog afgezien van het antwoord op de vraag of het beroep van Yildirim op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement wel ontvankelijk is, de partijraad in redelijkheid tot het bestreden besluit van 23 juni 2007 heeft kunnen komen en dat het daartegen gerichte beroep van Yildirim niet kan slagen. Het partijbestuur royeerde hem vervolgens vanwege het niet voldoen aan het besluit van de partijraad.
 • Was waarnemer bij verkiezingen in Kazachstan

uit de privésfeer
 • Hij vluchtte in september 1980 vanwege politieke redenen naar Nederland

verkiezingen
 • Werd met voorkeurstemmen tot Eerste Kamerlid gekozen (vijf in de Staten van Overijssel en één in Drenthe)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.