Kabinet volgt advies Senaat op om verkiezing Eerste Kamer aan te passen

vrijdag 3 april 2009

Het kabinet is akkoord gegaan met indiening van een wetsvoorstel om de verkiezing van de Eerste Kamer te wijzigen. De voorkeursdrempel wordt verhoogd van 25 procent van de kiesdeler naar 100 procent. Verder mogen lijstverbindingen niet meer pas na de Statenverkiezingen worden gesloten. Daarmee wordt voorkomen dat partijen op basis van de uitslag van die verkiezingen louter 'strategisch' een lijstverbinding aangaan om daarmee een extra zetel binnen te halen.

De derde wijziging die wordt voorgesteld, is het in alle Statencolleges op het zelfde tijdstip laten plaatsvinden van de verkiezing voor de Eerste Kamer. In het verleden had kennis over de uitslag in een Statencollege soms invloed op het stemgedrag in een ander Statencollege. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt.

Op de wijzigingen is aangedrongen door de Eerste Kamer, nadat met name de verkiezingen in 2007 tot onvrede hadden geleid. Zo werd het SP-Statenlid Yildirim tegen de zin van zijn partij tot senator gekozen en was lange tijd onduidelijk welke partijen een lijstverbinding met elkaar zouden aangaan. Het aantal kandidaten dat met voorkeurstemmen werd gekozen, is de laatste verkiezingen sterk gestegen. In Zuid-Holland kunnen twee Statenleden dat al bewerkstelligen.

Het streven is de wetswijzigingen vóór de verkiezing van 2011 in het Staatsblad te krijgen.

bron: persbericht ministerraad


verwant nieuws

meer informatie