E. (Esther) Ouwehand

foto E. (Esther) Ouwehand
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Esther Ouwehand (1976) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdD (Partij voor de Dieren) en sinds 9 oktober 2019 fractievoorzitter en partijleider (trad als zodanig op 24 september 2023 tijdelijk terug). Mevrouw Ouwehand verving eerder van 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019 Marianne Thieme als fractievoorzitter en nam ook in januari-mei 2012 het fractievoorzitterschap al even waar. Mevrouw Ouwehand was eerder medewerker op het partijbureau van de Partij van de Dieren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 was zij opnieuw lijsttrekker van haar partij.

PvdD
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Esther (Esther)

geboorteplaats en -datum
Katwijk (Z.H.), 10 juni 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren, vanaf oktober 2001

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • junior marketing manager, jongerentijdschriften "Sanoma Uitgevers", van 1993 tot 2004
 • coördinator partijbureau Partij voor de Dieren, van 2004 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 november 2015
 • waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 januari 2012 tot 14 mei 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 2016 tot 13 oktober 2022
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 oktober 2019 tot 13 oktober 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 2 februari 2023
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 februari 2023 tot 26 september 2023
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 oktober 2023

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 tijdelijk vervangen door Frank Wassenberg
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 13 oktober 2022 tot 2 februari 2023 tijdelijk vervangen door Eva Akerboom

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider PvdD, vanaf 9 oktober 2019 (opgeschort sinds 24 september 2023)

vorige
 • mede-auteur verkiezingsprogramma PvdD

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker Partij voor de Dieren, Tweede Kamerverkiezingen 2021, van 13 december 2020 tot 17 maart 2021
 • lijsttrekker Partij voor de Dieren, Tweede Kamerverkiezingen 2023, van 24 september 2023 tot 23 november 2023

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting "Factor Welzijn" te Katwijk, van 1994 tot 2005
 • lid bestuur Jongerencentrum "De Schuit" te Katwijk, van 1993 tot 31 maart 2021

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 maart 2008 tot 4 december 2008
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 13 maart 2018

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Prot. Chr. "Pieter Groen College" te Katwijk, tot juni 1995

academische studie
 • beleid, communicatie en organisatie (niet voltooid), Vrije Universiteit te Amsterdam

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Van Bommel (SP), Van der Ham (D66), Peters (GroenLinks) en De Roon (PVV) ingediend initiatiefvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Een door haar en Renske Leijten (SP) op 28 maart 2012 ingediende motie waarin het vertrouwen in minister Schippers werd opgezegd, vanwege onvolledige informatie over de kosten van organisatie van de Olympische Spelen in 2028, werd verworpen
 • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
 • Op haar verzoek werden (spoed)debatten gehouden over onder meer de invloed van de gentechlobby en het aanvragen van voedselpatenten door multinationals
 • Op 3 maart 2015 verwierp de Tweede Kamer een door haar ingediende motie over afkeuring van het beleid van minister Kamp inzake de gaswinning in Groningen. De motie kreeg alleen steun van PvdD, PVV en 50PLUS.
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 1 februari 2018 over de afname van de insectenpopulatie in Nederland
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 29 maart 2019 over het advies voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem
 • Nam in 2019 van de verdediging over van een door Marianne Thieme ingediend initiatiefwetsvoorstel over een verplichte bedwelming voorafgaand aan de slacht (34.908)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 29 mei 2019 over import van vervuild vlees uit Brazilië
 • Diende in 2020 samen met Jesse Klaver (GL) een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35.386)
 • Diende in 2024 een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de bio-industrie (36.562)
 • Diende in het debat over de regeringsverklaring samen met Stephan van Baarle een motie van wantrouwen in tegen het kabinet-Schoof. De motie kreeg alleen steun van DENK en PvdD.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2010 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2009/2010
 • In 2010 was zij aanvankelijk niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer geplaatst, maar het partijcongres zette haar alsnog met 184 tegen 140 stemmen op plaats twee
 • Begin september 2023 besloot het partijbestuur haar niet langer voor te dragen als lijsttrekker, vanwege meldingen over integriteitsschendingen. Tegen dit besluit rees in de PvdD veel verzet en lokale bestuurders zegden het vertrouwen in het bestuur op. Dat besloot daarop het bestuur Ouwehand alsnog voor te dragen als lijsttrekker, maar trad tegelijkertijd af.
 • Op het congres van haar partij op 24 september 2023 werd zij met ruim 96 procent van de stemmen aangewezen als lijsttrekker. Zij maakte na afloop van dat congres echter bekend tijdelijk terug te treden als partijleider. Zij wilde dat er eerst duidelijkheid zou komen over de eerder gemelde intregiteitsschendingen. Twee weken later liet het (nieuwe) partijbestuur weten dat daarvan geen sprake was geweest.

uit de privésfeer
 • Zij is sinds haar puberteit vegetariër

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
"Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? (2021)

literatuur/documentatie
 • Ingrid Weel, "'De politiek is te gesloten'. Esther Ouwehand", Trouw, 12 februari 2007
 • Jan Hoedeman, "'Met pleistertjes komen we er niet'", De Volkskrant, 5 augustus 2011
 • "Een mens móet wel rekening houden met het milieu", Trouw, 29 juli 2013
 • Bart Zuidervaart, "Terugvechten, daar haal ik wel lol uit", Trouw, 6 augustus 2019
 • Ariejan Korteweg, "Esther Ouwehand, politica tegen wil en dank", De Volkskrant, 30 september 2019
 • Sheila Sitalsing, "Esther Ouwehand: ‘Ik heb er nooit van gedroomd in de politiek te zitten, ik zou veel liever in een platenzaak werken’", De Volkskrant, 11 oktober 2022
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.