Drs. R.W. (Raymond) Knops

foto Drs. R.W. (Raymond) Knops
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Raymond Knops (1971) was van 31 maart 2021 tot 7 februari 2023 Tweede Kamerlid voor het CDA. Eerder was hij dat van 11 oktober 2005 tot 26 oktober 2017 (met onderbrekingen in 2006-2007 en in 2010). Hij was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Deze functie werd van 1 november 2019 tot 14 april 2020 onderbroken, toen hij minister was op dit ministerie. De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier. In 2011-2014 was de heer Knops voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij was voorts enige tijd fractiesecretaris. Als Kamerlid hield hij zich onder meer bezig met binnenlandse zaken, wonen, defensie, buitenlandse zaken, politie en justitie.

CDA
in de periode 2005-2023: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Raymond Willem (Raymond)

geboorteplaats en -datum
Hegelsom (gem. Horst), 10 november 1971

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/15)

 • belast met de projectcoördinatie van de implementatie van het INK-model op luchtmachtbasis, Groep Geleide Wapens De Peel (GGWDP) te Venray, vanaf 1999 (1 dag per week)
 • wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en volkshuisvesting) van Horst, van 1999 tot 1 januari 2001
 • wethouder (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme en strategische projecten) van Horst aan de Maas, van 1 januari 2001 tot oktober 2005 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 2005 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), van 26 oktober 2017 tot 1 november 2019
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1 november 2019 tot 14 april 2020
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), van 14 april 2020 tot 10 januari 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 7 februari 2023
 • voorzitter NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), vanaf 1 april 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Koninkrijksrelaties; 2. informatiesamenleving en overheid; 3. identiteit; 4. Rijksvastgoedbedrijf; 5. verzelfstandigingsbeleid; 6. beperking regeldruk burgers; 7. Grensoverschrijdende samenwerking en 8. adeldom

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., vanaf 28 maart 2022
 • lid Raad van Toezicht Fontys Hogeschool, vanaf maart 2023

vorige (2/25)
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., van 2016 tot oktober 2017
 • lid Raad van Advies Fontys Hogeschool Engineering en Automotive, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, van juni 2011 tot november 2014
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, van november 2015 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over bouwsparen (34.149)
 • Diende in 2016 samen met Han ten Broeke (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij (34.558)
 • Nam in 2022 de verdediging over van een in 2018 door Madeleine van Toorenburg en Lodewijk Asscher (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34.904)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Benoemde in februari 2018 Marcolino (Mike) Franco tot regeringscommissaris op Sint-Eustatius
 • Bereikte in juni 2020 overeenstemming met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen over een door Bernard Wientjes voorgesteld compensatiepakket voor het niet naar Vlissingen verhuizen van een Marinekazerne. Er komt onder meer een Delta Kenniscentrum, een groot justitieel complex en een snellere treinverbinding naar de Randstad.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van de Wet basisregistratie personen tot stand, waardoor voortaan ook gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen in de BRP worden opgenomen (34.882)
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba (Stb. 113) stand. Met deze noodwet moet de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimatie van besluitvorming worden gewaarborgd, zolang door de uitbraak van het corona-virus (COVID-19), fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is. (35.424)
 • Bracht in 2020 de Wet elektronische publicaties tot stand. Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, moeten digitaal en daarmee beter toegankelijk en kenbaar worden gemaakt. (35.218)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij is als luitenant-kolonel van november 2004 tot en met februari 2005 uitgezonden geweest naar Irak. Hij hield zich daar bezig met CIMIC-projecten op het gebied van irrigatie, brandstof en energie.
 • Vanwege ziekte van minister Ollongron verdedigde hij in oktober 2019 alleen de begroting voor Binnenlandse Zaken 2020 in de Tweede Kamer
 • In juli 2022 oordeelde de rechter (rechtbank Amsterdam) dat NRC en De Limburger het recht hadden te schrijven dat hij zichzelf had bevoordeeld bij een grondtransactie, maar niet dat het daarbij ging om tienduizenden euro's. De rechter sprak uit dat Knops groter mocht bouwen dan de bestaande regels voorzagen en dat de regels voor hem werden aangepast. Het Gerechtshof in Amsterdam bevestigde in april 2024 deze uitspraak.

uit de privésfeer
 • Was trombonist bij fanfare "Sint Hubertus" in Hegelsom

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.