B. (Boris) van der Ham

foto B. (Boris) van der Ham
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Gedurende ruim tien jaar een extrovert en debatvaardig Tweede Kamerlid van D66. Had een achtergrond als acteur bij diverse toneelgezelschappen en was voorzitter van de Jonge Democraten. Verder was hij financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met het onderwijsbeleid, drugsbeleid, natuurbehoud, dierenwelzijn, binnenlands bestuur, cultuur en media. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen en van het Kamerpresidium. Was betrokken bij vele parlementaire initiatieven, zoals die om de Tweede Kamer het voortouw te geven in de kabinetsformatie en om tot invoering van een correctief dan wel raadgevend referendum te komen.

D66
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Boris (Boris)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 augustus 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • medewerker D66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2001 tot 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012
 • bestuurder/voorzitter bij verschillende organisaties, vanaf 2012
 • spreker en schrijver
 • acteur (incidenteel en bij verschillende gezelschappen, o.a. bij Stage Entertainment en Well Made productions)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/10)
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf april 2023
 • voorzitter VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), vanaf november 2023

vorige (2/23)
 • lid bestuur 'Theatergroep Fantasten' te Amsterdam
 • voorzitter uitvoeringsorganisatie van de combinatie van belangenbehartigers van scholieren, tot 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 september 2012
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, omstreeks 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid comité van aanbeveling Nederlands Kampioenschap Parlementair Debatteren 2007
 • lid comité van aanbeveling Aegee Enschede

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/16)
 • Diende in 2010 samen met Ineke van Gent (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van verboden over winkelopening op zon- en feestdagen. Het wetsvoorstel werd in 2013 wet. (32.412)
 • Diende in 2010 samen met Anouchka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het voorstel werd in 2015 wet. (32.476)
 • Diende in 2011 samen met zijn fractiegenoot Gerard Schouw een voorstel in tot wijziging van het reglement van orde over benoeming van de kabinets(in)formateur(s) door de Tweede Kamer. Dit voorstel werd op 27 maart 2012 aangenomen. (32.759)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als voorzitter van de Jonge Democraten initiatiefnemer van de aanklacht tegen de gedoogcultuur die mede werd ondertekend door alle voorzitters van de politieke jongerenorganisaties.
 • Werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 in Amsterdam met voorkeurstemmen tot raadslid gekozen. Zag beide keren af van zijn zetel.
 • Is sinds 2018 coördinator van 'Opfrissing', een vernieuwingsbeweging binnen D66

uit de privésfeer (3/5)
 • Diverse familieleden zijn actief (geweest) in de (voorlopers van de) ChristenUnie en de SGP
 • Was onder meer acteur bij toneelgezelschap "De Appel" te 's-Gravenhage (1997-1999), bij het "Theater van het Oosten" (2000) en bij "Het Zuidelijk Toneel Hollandia" (2001)
 • Is kleinkunstenaar (zanger, acteur)

verkiezingen
 • Was in 2006 en 2010 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. In 2006 kreeg hij 27.860 voorkeursstemmen. In 2010 waren dat er 42.296.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.