D66 en GroenLinks halen voorstel over voordracht formateur van de plank

woensdag 10 maart 2010

De Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) zullen vragen om spoedige behandeling van hun in 2006 ingediende voorstel om in het reglement van orde van de Tweede Kamer op te nemen dat de Tweede Kamer voortaan zelf de (in)formateur aanwijst.

In de eerste vergadering van de nieuw gekozen Tweede Kamer zou de Kamer na een debat over de verkiezingsuitslag de (in)formateur moeten voordragen aan de koningin. Formeel is er geen beletsel voor de Tweede Kamer om zelf het voortouw te nemen. Ook de Nationale Conventie beval in 2006 aan, dat de Kamer het initiatief neemt bij de formatie.

Het voorstel van de door de Tweede Kamer aangewezen (in)formateur is niet nieuw. In 1971 nam de Tweede Kamer een motie van de KVP'er Kolfschoten aan, waarna na de verkiezingen van dat jaar Joop den Uyl als formateur werd voorgedragen door PvdA, D66 en PPR. Omdat hij geen meerderheid kreeg, werd daarna alsnog de bestaande formatieprocedure (met consultaties en aanwijzing door de koningin) gevolgd.

bron: ANP