Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol

foto Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf Arenda Oomen

Ankie Broekers-Knol (1946) was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Zij was van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamer en maakte sinds 2 oktober 2001 deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie. In 1988-1992 maakte mevrouw Broekers als secretaris deel uit van het faculteitsbestuur van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. In 1992-2012 was zij hoofd van de afdeling Moot Court van die faculteit. In de Eerste Kamer hield mevrouw Broekers zich onder meer bezig met justitie en Europese zaken. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Sinds 1 oktober 2023 waarnemend burgemeester van Bloemendaal.

VVD
in de periode 2001-2022: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anneke (Ankie)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 23 november 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1988 tot 1 september 1992
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 29 april 1986 tot 1 mei 1997
 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), van 1 september 1992 tot 31 december 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 11 juni 2019
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder andere belast met vreemdelingenzaken en migratie), van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • waarnemend burgemeester van Bloemendaal, vanaf 1 oktober 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris verantwoordelijk voor: 1. Vreemdelingenzaken/Migratie; 2. IND, COA, DTV; 3. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. Grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie; 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • docent en cursusleider diverse post-academische cursussen
 • lid bestuur Bontius Stichting, LUMC, vanaf 2017

vorige (2/34)
 • lid jury studentenparlement, editie 2018/2019
 • verkenner/formateur collegevorming provincie Noord-Holland, van 18 maart 2023 tot 4 juli 2023 (samen met Bernt Schneiders)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Aegee"
 • voorzitter Comité van Aanbeveling 41e lustrum Leidse studentenvereniging Minerva

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Kreeg vanaf de zomer van 2019 na de machtsovername door de Taliban te maken met een toenemende stroom asielzoekers uit dat land. Was verder nauw betrokken bij de evacuatie en opvang van Afghanen die vanwege werkzaamheden voor internationale vredesmissies in acuut gevaar waren gekomen
 • In 2021 verwierp de Tweede Kamer een motie-Van Dijk (SP) waarin haar asielbeleid werd afgekeurd.
 • Liet kort voor haar aftreden weten dat haar besluit in december 2021 om vier gemeenten een aanwijzing te geven over het realiseren van noodopvang voor asielzoekers juridische grondslag miste

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (Stb. 242) tot stand. Bij niet tijdig beslissen door de IND op een asielverzoek wordt een jaar lang geen dwangsom opgelegd. Dit in afwachting van een definitieve regeling. (35.476)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in juli 2013 bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter Hans Franken (CDA). Zij kreeg in derde ronde eenenveertig stemmen, Franken dertig.
 • Werd op 23 juni 2015 herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Bij enkelvoudige kandidaatstelling kreeg zij alle stemmen van de 70 aanwezige leden.

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot is neuroloog
 • Haar vader was jurist, directeur van een papiergroothandel en lid van de gemeenteraad van Voorburg

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Wendelmoet Boersema, "Een senator die afwijkend stemt is geen dissident", Trouw, 21 mei 2019

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.