Mr.Drs. J.C. (Hans) van Baalen

foto Mr.Drs. J.C. (Hans) van Baalen

Hans van Baalen (1960) was van 14 juli 2009 tot 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Hij maakte namens de VVD deel uit van de ALDE-fractie (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). De heer Van Baalen was lijsttrekker van de VVD bij de Europese verkiezingen van 2009 en 2014. Hij was Tweede Kamerlid voor de VVD van 28 september 1999 tot 23 mei 2002 en van 30 januari 2003 tot 14 juli 2009. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij directeur Public Affairs Consultants bij Deloitte Consulting en internationaal secretaris van de VVD. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse zaken en defensie en dat waren ook zijn beleidsterreinen in het Europees Parlement.

VVD
in de periode 1999-2019: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Cornelis (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 17 juni 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1986

fractie Europees Parlement
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • adviseur Public & European Affairs en Corporate Communication, tevens directeur Public Affairs Consultants bij Deloitte Consulting, van 1 november 1988 tot 1 september 1999
 • zelfstandig bestuursadviseur strategie, management en organisatie, van 1 september 1998 tot 28 september 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 september 1999 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 14 juli 2009
 • lid Europees Parlement, van 14 juli 2009 tot 2 juli 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • fellow IISS (International Institute for Strategic Studies, Londen, vanaf 2007
 • lid AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), vanaf 1 april 2021

vorige (2/17)
 • lid Raad van Commissarissen Mercedes Benz Nederland, van juli 2015 tot oktober 2015
 • lid Adviesraad RAI te Amsterdam, van 2013 tot oktober 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 2006 tot 10 april 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 18 juni 2009

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Koninklijke Leidsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel 'Pro Patria'
 • erevoorzitter Liberale Internationale, 27 april 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 3 juni 2004 minister-president Balkenende en minister Bot over de Europese Grondwet

als Europarlementariër


op het gebied van de EU (2/5)
 • Bracht in 2015 en de daarop volgende jaren als schaduwrapporteur een reeks verslagen uit over de betrekkingen met China, Rusland, Oekraïne, het buitenlands- en defensiebeleid en het nabuurschapsbeleid
 • Bracht in 2017 als schaduwrapporteur een verslag uit over de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst met Korea

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Zette zich in 2005 samen met Frans Timmermans (PvdA) en Mat Herben (LPF) in voor erkenning en onderscheiding voor de Poolse bevrijders van ons land in de Tweede Wereldoorlog
 • Maakte zich sterk voor de komst van een standbeeld voor Thorbecke nabij het Binnenhof
 • Na een bezoek aan Nicaragua in 2009, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Liberale Internationale, meldde de regering van dat land dat hij het land was uitgezet. Hij had zich kritisch uitgelaten over een verandering van de Nicaraguaanse grondwet waardoor voor president Ortega een tweede termijn mogelijk werd. Van Baalen zelf meldde dat hij al was doorgereisd naar Costa Rico toen het bericht over zijn uitzetting verscheen. Later ontkende de regering de uitzetting en bood zij excuses aan.

uit de privésfeer
Zijn echtgenote is directeur van het Fonds Slachtofferhulp

anekdotes en citaten
 • In een interview met Marc Peperkoorn van 'De Volkskrant' op 31 juli 2010 noemde hij zijn werk in het Europees Parlement meer corvee dan passie. Op dat moment was hij voorzitter van de VVD-delegatie in het Europees Parlement.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.