Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout

foto Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Partijloze minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Beel I. Burgemeesterszoon; gehuwd met een Amerikaanse. Was actief op diverse diplomatieke posten en onder meer als gezant in Washington. Na de oorlog chef van de directie politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertekende het Pact van Brussel waarmee een stap werd gezet naar Westerse militaire samenwerking, die later uitmondde in de NAVO. Realistische bewindsman, die voor alles diplomaat was. Minzame man, maar in het parlement weinig mededeelzaam.

partijloos
in de periode 1946-1948: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Carel Godfried Willem Hendrik (Pim)

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 17 november 1892

overlijdensplaats en -datum
Ubbergen (Gld.), 20 mei 1986

2.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington, van augustus 1940 tot april 1946
 • chef directie politieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, van april 1946 tot 2 juli 1946
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 3 juli 1946 tot 7 augustus 1948
 • ambtenaar der buitenlandse dienst eerste klasse, van september 1948 tot 1 december 1948
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs, van 1 december 1948 tot 1 december 1957

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

voorzitter Comité voor Benelux-samenwerking, van 17 maart 1958 tot 1962

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Ondertekende op 2 juli 1948 namens de Nederlandse regering in Den Haag een overeenkomst met de Verenigde Staten over het Europees Herstel Programma (Marshall-Plan). Voorwaarden waren onder meer het doelmatig gebruik van grondstoffen, prijsstabilisatie, evenwicht op de begroting en interne financiële stabiliteit. Nederland stemde in met deze voorwaarden en doeleinden uit de 'Economic Cooperation Act of 1948' (kamerstuk 890)
 • Pleitte samen met zijn Belgische en Luxemburgse collega's voor invloed van de Benelux op toekomstige ontwikkelingen in de westelijke bezettingszones in Duitsland
 • Stelde zich ten aanzien van annexatie van Duits grondgebied door Nederland gematigd op. Streefde naar beperkte grenscorrecties (onder meer in de Eemsmond, bij Bentheim en in Limburg) en naar economische concessies. Door gebrek aan internationale steun konden deze verlangens echter slechts op beperkte schaal worden gerealiseerd.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1947 de wet tot stand tot Goedkeuring van het Statuut van de Internationale Vluchtelingenorganisatie, ondertekend te New York op 28 januari 1947. De taken van de IRO zouden per 1 januari 1952 worden overgenomen door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). (467)
 • Bracht in 1948 de wet (Stb. I 519) tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel 17 maart 1948 (774)
 • Bracht in 1948 samen met de ministers Van den Brink en Lieftinck de wet tot Goedkeuring van het verdrag nopens Europees Economische Samenwerking tot stand. Voor het uitvoering van het Europese Herstel Programma van de VS (Marshall-plan) werd een Organisatie (OEES) in het leven geroepen, die in Parijs werd gevestigd. (865)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in april 1940 benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Ankara, maar werd nog voor hij zijn geloofsbrieven had kunnen overhandigen, door Van Kleffens naar Londen geroepen

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Leusden en van Stoutenburg (1884-1892)
 • Zijn grootvader van vaderszijde was lid van Provinciale Staten van Utrecht en gemeenteraadslid in Utrecht
 • Was getrouwd met een Amerikaanse

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M.D. Bogaarts, "De periode van het kabinet-Beel 1946-1948. Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945", Band A (Nijmegen, 1989), p. 265 e.v.
 • A.E. Kersten, "Boetzelaer van Oosterhout, Carel Godfried Willem Hendrik baron van (1892-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 58
 • M.D. Bogaarts, "Aanpassing aan de feiten", in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • Wie is dat? 1956
 • "Het geslacht van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht" (J.W. des Tombe; bewerkt door C.W.L. van Boetzelaer) (1969)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.