Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman

foto Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Rustige, nauwgezette ARP- en CDA-politicus. Was een gewaardeerd parlementair journalist van Trouw en later rector van het Christelijk Lyceum in Delft. Begin jaren zestig en daarna vanaf 1967 woordvoerder onderwijs en binnenlandse zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie. Stond links in de ARP en leidde die partij als voorzitter aan het einde van de roerige jaren zestig en begin jaren zeventig. Speelde in die functie in 1973 een belangrijke rol bij het vertrek van Biesheuvel uit de politiek. Zijn staatssecretarisschap van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl moest hij vanwege zijn gezondheid voortijdig beëindigen, waarna hij terugkeerde naar de Tweede Kamer.

ARP, CDA
in de periode 1962-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Antoon (Antoon)

geboorteplaats en -datum
Bodegraven, 11 oktober 1916

overlijdensplaats en -datum
Lage Mierde (gem. Hooge en Lage Mierde), 19 december 1993

begraafplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 24 december 1993

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • leraar klassieke talen, "Christelijk Lyceum" te Delft, van 1949 tot 2 november 1959 (sinds augustus 1951 conrector)
 • rector "Christelijk Lyceum" te Delft, van 2 november 1959 tot 1 december 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 april 1962 tot 5 juni 1963
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1966 tot 20 november 1968
 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), van 6 september 1966 tot 1 september 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 april 1967 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met algemeen voortgezet- en voorbereidend onderwijs en technisch- en beroepsgericht onderwijs), van 11 mei 1973 tot 1 september 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 november 1975 tot 10 juni 1981

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de behartiging van zaken op het terrein van 1. de directies Algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, Technisch Beroepsonderwijs, Beroepsgericht voortgezet onderwijs; 2. Bouwzaken onderwijs; 3. vaststelling van het plan van scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Vereniging van Rectoren bij het Christelijk v.h.m.o. (voortgezet hoger en middelbaar onderwijs), van 1963 tot 1967
 • lid bestuur Christelijk Cultureel Studiecentrum

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Westerterp inzake de Europese verkiezingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1970 tot 11 mei 1973
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Grondwetsherziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 juni 1971 tot december 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in zijn eerste periode als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksgezondheid en het omroepbeleid
 • Was na 1967 onderwijs-woordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met cultuur, binnenlandse zaken (onder meer herindeling, kiesrecht en staatkundige vernieuwing) en Koninkrijksaangelegenheden.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1975 de Nota mavo-projekt uit. Op 36 scholen wordt een proef gedaan waarbij leerlingen op twee niveaus per vak examen kunnen doen. De driejarige mavo moet op termijn worden afgeschaft en de doorstroming van m.a.v.o. naar het beroepsonderwijs moet eenvoudiger worden. (13.479)
 • Bracht in 1975 samen met minister Van Kemanade de Nota 'contouren van een toekomstig onderwijsbestel' (de 'Contourennota') uit
 • Bevorderde als staatssecretaris het tweedekansonderwijs (onder meer instelling van de moeder-mavo)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1975 een wet (Stb. 386) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand over verhoging van de stichtingsnormen voor scholen en verbetering van de planprocedure. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door minister Van Veen. (11.880)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Behoorde - hoewel hij een voorkeur had voor regeren met de progressieve partijen - in januari 1973 tot de minderheid (vier leden) in de ARP-fractie die steun gaven aan het voorstel van Biesheuvel om eerst met DS'70 en de VVD te gaan onderhandelen over vorming van een kabinet
 • Stemde in 1973 in zijn fractie vóór de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl
 • Trad in 1975 af als staatssecretaris vanwege zijn gezondheid

uit de privésfeer
 • Zijn vader was lid van de gemeenteraad van Bodegraven
 • Zijn moeder overleed 28 januari 1922

verkiezingen
 • Stond in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats van de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Willem Breedveld, "Een verzoener tussen linkse en rechtse anti-revolutionairen. Antoon Veerman 1916-1993", Trouw, 20 december 1993

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.