Drs. A.D. (Dennis) Wiersma

foto Drs. A.D. (Dennis) Wiersma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Dennis Wiersma (1986) was sinds 10 januari 2022 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs in het kabinet-Rutte IV. Hij stapte per 23 juni 2023 op vanwege discussies over zijn gedrag. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was hij vanaf 10 augustus 2021 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte bij pensioenuitvoerder PGGM en was voorzitter van FNV Jong. Verder was hij projectleider jeugdwerkloosheid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was als Kamerlid woordvoerder vreemdelingenzaken/migratie, aanpak mensenhandel, arbeidsmigratie en pensioenen en AOW.

VVD
in de periode 2017-2023: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Auke Dennis (Dennis)

geboorteplaats en -datum
Franeker (gem. Franekeradeel), 19 februari 1986

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Lijst Ratelband, 2003
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2006

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • vicevoorzitter LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), van mei 2009 tot augustus 2010
 • voorzitter FNV Jong, van 1 mei 2011 tot juni 2013
 • projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van september 2013 tot juni 2015
 • programmamanager maatschappelijke agenda, pensioenuitvoerder PGGM, van augustus 2013 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 3 september 2021
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 10 augustus 2021 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 10 januari 2022 tot 23 juni 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van SZW verantwoordelijk voor 1. Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW)/quotum, 2. Wajong, 3. Kindregelingen, 4. Kinderopvang, 5. Armoede en schuldhulpverlening, 6. ANW, 7. ESF, 8. Re-integratie, 9. SVB, 10. SZW-domein Caribisch Nederland, 11. Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, 12. Discriminatie arbeidsmarkt, 13. Arbeidsomstandigheden, 14 Inspectie en toezicht.
 • Was als minister belast met 1. Voor- en vroegschoolse educatie, 2. Primair onderwijs, 3. Voortgezet onderwijs, 4. Speciaal en passend onderwijs, 5. Volwasseneneducatie, 6. Informeel onderwijs, 7. Actieplan basisvaardigheden, 8. Kansengelijkheid, 9. Lerarenbeleid, 10. Maatschappelijke diensttijd, 11. Nationaal Programma Onderwijs, 12. Onderwijshuisvesting en 13. DUO en Inspectie van het Onderwijs

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • lid bestuur Kenniscentrum Handel, van januari 2012 tot oktober 2013
 • adviseur innovatie, Start Foundation (maatschappelijke investeerder), van februari 2016 tot februari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 2020 tot februari 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 2021 tot augustus 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder AOW, werknemersverzekeringen, arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, arbeidsverhoudingen en 'Leven lang leren', alsmede integratie en inburgering en in 2019 woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, studiefinanciering, lerarenbeleid, alsmede macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, innovatie, topsectoren- en industriebeleid

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2023 de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (Stb. 212) tot stand. De handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen wordt uitgebreid. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van de leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde te brengen. (35.920)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Medeoprichter van Startersbeurs Nederland, augustus 2012
 • Kwam in april 2023 in opspraak na berichten dat hij te veeleisend en (te) fel tegen zijn ambtenaren was geweest. Er was geen sprake van ongewenste omgangsvormen, maar het gedrag was wel onderwerp van gesprekken op het ministerie. In mei meldde NRC dat er ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap al sprake zou zijn geweest van dergelijk gedrag. De VVD-Tweede Kamerfractie gaf hem op 23 mei een 'laatste' waarschuwing.
 • Stapte op 22 juni 2023 op als minister, nadat er nieuwe meldingen waren gekomen over intimiderend gedrag

uit de privésfeer
 • Groeide na de scheiding van zijn ouders op bij zijn moeder

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 17 op de lijst-Ratelband

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
"Vlotte prater Wiersma wil het anders doen dan zijn ouders", Het Financieele Dagblad, 21 juli 2021

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 26 februari 2020.