Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Vomil)

Dit ministerie was verantwoordelijk voor de zorg voor de kwaliteit van lucht, water en leefomgeving, voor de bodembescherming en voor de volksgezondheid. Het werd in 1971 ingesteld bij de vorming van het kabinet-Biesheuvel. Enerzijds werd daarmee het toegenomen belang van het milieu onderstreept en anderzijds maakte deelname van DS'70 uitbreiding van het aantal ministersposten wenselijk.

In 1982 werd het ministerie opgeheven en gingen de zorg voor het milieu over naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en volksgezondheid naar het nieuwe ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.