Mr. G.A. (Ard) van der Steur

foto Mr. G.A. (Ard) van der Steur
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Spreekvaardige en flamboyante VVD'er, die zijn politieke loopbaan verrassend snel zag eindigen na een teleurstellend verlopen ministerschap. Na advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied te zijn geweest, werd hij in 2010 Tweede Kamerlid. Eerder had hij in de lokale politiek ervaring opgedaan als lid van de gemeenteraden van Warmond en Teylingen. Als Kamerlid hield hij zich met name bezig met strafrecht en criminaliteitsbestrijding en was hij lid van de enquêtecommissie Fyra. Volgde in maart 2015 Opstelten op als minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Raakte mede door onvoorzichte uitspraken spoedig betrokken bij enkele affaires. De nasleep van de Teevendeal, waarover ook zijn voorganger was gestruikeld, brak hem begin 2017 op.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerard Adriaan (Ard)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 7 oktober 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1988

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • directeur/eigenaar Legaltree, van 2008 tot 2013
 • advocaat Legaltree Van der Steur Advocatuur, vanaf 2009 (op non-actief in 2010-2017)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 20 maart 2015 tot 26 januari 2017
 • directeur/eigenaar Legaltree, vanaf januari 2018
 • eigenaar antiquariaat goltzius.nl, vanaf januari 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • voorzitter bestuur Veneca, vanaf augustus 2021
 • lid raad van advies Justis, vanaf maart 2022

vorige (2/29)
 • informateur collegevorming gemeente Almere, maart 2018
 • voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche, van 4 april 2019 tot maart 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2013 tot 20 maart 2015
 • rapporteur Europees Openbaar Ministerie, namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, van 19 februari 2014 tot 20 maart 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren
 • ambassadeur 75 jaar vrijheid Provincie Zuid-Holland, van juni 2019 tot mei 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Bracht in 2012 samen met Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen een initiatiefnota uit over herziening van de partneralimentatie, waardoor die simpeler en korter wordt (33.312)
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over bevordering van mediation in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht. Diende tevens een initatiefwetsvoorstel in over invoering van registratie van mediators (registermediation). De voorstellen werden in 2015 ingetrokken. (33.722, 33.723, 33.727)
 • Diende in 2015 samen met Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van kinderalimentatie (34.154)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in augustus 2015 een herijking van de vorming van de nationale politie aan. De politieorganisatie krijgt meer tijd voor de personele reorganisatie, namelijk tot 2018; er komt meer aandacht voor integrale sturing van veranderingen en verbeteringen en voor het welzijn van politiemedewerkers, en verbetering van de bedrijfsvoering krijgt prioriteit. Het budget voor de transitie gaat van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. (29.628)
 • Bracht in 2015 een brief uit over de contouren van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, waartoe in 1998 de eerste aanzet werd gegeven. Doel is onder meer te voorzien in een wetboek waarin zo veel mogelijk bevorderd wordt dat een adequate justitiële reactie kan worden gegeven op strafbaar gedrag, en dat onjuiste justitiële beslissingen zoveel mogelijk worden voorkomen; een duidelijke regeling van de bevoegdheden en procespositie van de verschillende deelnemers aan de strafrechtspleging; facilitering van een digitaal strafproces; vereenvoudiging van het voorbereidend onderzoek en de regeling van de opsporingsbevoegdheden; verkorting van doorlooptijden waarbij de verantwoordelijkheid van de procesdeelnemers voor een voortvarende procesgang wettelijk wordt vastgelegd en het onderzoek zoveel mogelijk wordt afgerond vóór de inhoudelijke behandeling ter zitting. Er komt een Innovatiewet om te experimenteren met de nieuwe wetgeving. (29.279)
 • Trok in 2016 een door hem en minister Plasterk verdedigd wetsvoorstel in over reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, nadat de Tweede Kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen (34.389)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/9)
 • Bracht in 2016 wetten (Stbb. 288, 289 en 290) tot stand over vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. In het kader van de operatie Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) worden nieuwe termen geïntroduceerd in het burgerlijk en bestuursprocesrecht en worden belemmeringen weggenomen voor het digitaal voeren van procedures. De wetsvoorstellen waren in 2014 en 2015 ingediend. (34.049, 34.138, 34.212, 34.237)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 353) tot stand tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering waardoor politie alcohol- en drugstesten mag afnemen bij plegers van geweldsmisdrijven (huiselijk geweld). Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door minister Opstelten. (33.799)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 476) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand, waardoor onder meer verdachten eerder aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van een advocaat en op vergoeding van rechtsbijstand aan on- of minvermogenden. Daarnaast worden normen opgenomen over het proces-verbaal. Verdachten mogen in eerste instantie negen in plaats van zes uur worden vastgehouden. (34.159)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • In 2015 werd hij tijdens het debat over de Teevendeal (een deal met de crimineel Cees H in 2001) bekritiseerd vanwege de rol die hij als VVD-Kamerlid had gespeeld bij het adviseren van zijn voorganger minister Opstelten
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer een door SP'er Van Nispen ingediende motie van wantrouwen naar aanleiding van zijn optreden in de affaire-Maat. De hoogleraar Maat werd ervan beschuldigd dat hij informatie over de identificatie van de slachtoffers van de MH17-ramp openbaar had gemaakt tijdens een college. Van der Steur noemde de lezing "buitengewoon ongepast en smakeloos" en haalde Maat uit het identificatieteam. Later bleken de beschuldigingen onjuist en uiteindelijk moest Van der Steur excuses maken. Een deel van de Kamer vond dat die excuses te laat waren gekomen en er was ernstige kritiek op de informatievoorziening aan de Kamer over de affaire.
 • Trad in januari 2017 af vanwege in een Tweede Kamerdebat gebleken gebrek aan vertrouwen. De Kamer debatteerde over nieuwe onthullingen over zijn rol als Kamerlid bij de beantwoording van vragen over de zgn. Teevendeal. Uit een publicatie van de journalist Bas Haan leek te kunnen worden geconcludeerd dat hij minister Opstelten had aangeraden politiek-gevoelige antwoorden op Kamervragen aan te passen. Hijzelf ontkende dat, maar de Kamer was zeer kritisch.

uit de privésfeer
 • Was in 1991 Nederlands kampioen debatteren

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Nicole Besselink, "Keiharde bourgondiër schuwt compromis niet", Trouw, 21 maart 2015
 • Annemarie Kas en Philip de Witt Wijnen, "Van der Steur: flamboyant en origineel", NRC Weekend, 21 en 22 maart 2015
 • Andreas Kouwenhoven en Christiaan Pelgrim, "Van der Steur: meer mens dan minister", NRC Handelsblad, 21 maart 2016
 • Tobias den Hartog en Jan Hoedeman, "Hij is liever kasteelheer dan fulltime minister", Algemeen Dagblad, 8 juli 2016
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.