Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol

foto Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol
bron: Fotograaf Arenda Oomen

Ankie Broekers-Knol (1946) was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Zij was van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamer en maakte sinds 2 oktober 2001 deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie. In 1988-1992 maakte mevrouw Broekers als secretaris deel uit van het faculteitsbestuur van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. In 1992-2012 was zij hoofd van de afdeling Moot Court van die faculteit. In de Eerste Kamer hield mevrouw Broekers zich onder meer bezig met justitie en Europese zaken. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

VVD
in de periode 2001-2022: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Anneke (Ankie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 23 november 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), van 1 september 1992 tot 31 december 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 11 juni 2019
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder andere belast met vreemdelingenzaken en migratie), van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris verantwoordelijk voor: 1. Vreemdelingenzaken/Migratie; 2. IND, COA, DTV; 3. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. Grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie; 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • docent en cursusleider diverse post-academische cursussen
 • lid Bontius Stichting, vanaf 2017

vorige (2/39)
 • voorzitter jury 'Ribbius Peletierpenning', van 2018 tot juni 2019
 • lid jury studentenparlement, editie 2018/2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Aegee"
 • voorzitter Comité van Aanbeveling 41e lustrum Leidse studentenvereniging Minerva

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • In 2021 verwierp de Tweede Kamer een motie-Van Dijk (SP) waarin haar asielbeleid werd afgekeurd.
 • Liet kort voor haar aftreden weten dat haar besluit in december 2021 om vier gemeenten een aanwijzing te geven over het realiseren van noodopvang voor asielzoekers juridische grondslag miste

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (Stb. 242) tot stand. Bij niet tijdig beslissen door de IND op een asielverzoek wordt een jaar lang geen dwangsom opgelegd. Dit in afwachting van een definitieve regeling. (35.476)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in juli 2013 bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter Hans Franken (CDA). Zij kreeg in derde ronde eenenveertig stemmen, Franken dertig.
 • Werd op 23 juni 2015 herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Bij enkelvoudige kandidaatstelling kreeg zij alle stemmen van de 70 aanwezige leden.

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot is neuroloog
 • Haar vader was jurist, directeur van een papiergroothandel en lid van de gemeenteraad van Voorburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.