Inhoud concept-regeerakkoord voor het eerst een beetje in beeld

dinsdag 7 mei 2024, 8:11

DEN HAAG (PDC) - Een kleine zes maanden na het begin van de formatie werd er voor het eerst iets zichtbaar van het ontwerp-regeerakkoord. Naar eigen zeggen onbedoeld toonde Gidi Markuszower (PVV) gisteren een document, waarin onder meer staat dat er een heel streng asielebeleid komt en miljarden aan lastenverlichting zijn voorzien.

Het document was zichtbaar aan het begin van de voortzetting van de besprekingen onder leiding van de infomateurs. Zij hebben ervoor gekozen (ook bij de opstelling aan de tafel) op enige afstand 'toezicht' te houden op het formatieproces.

Wat de betekenis is van het 'gelekte' document en wat de stand van zaken is, is niet bekend. Er wordt deze week toegewerkt naar een conclusie en volgende week (15 mei) moet het eindrapport verschijnen.

Bronnen: Trouw, NRC, NOS