Wet in Staatsblad: 36410 XIV - Vaststelling begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2024

dinsdag 30 april 2024

Het wetsvoortstel 36410 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.