GroenLinks en PvdA presenteren gezamenlijk verkiezingsprogramma

dinsdag 5 september 2023, 15:51

DEN HAAG (PDC) - Vandaag presenteert de combinatie GroenLinks-PvdA het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Titel van het programma is 'Samen voor een hoopvolle toekomst'.

In het programma richten de partijen zich op solidariteit en een rechtvaardige klimaattransitie. De partijen willen het vertrouwen in de overheid herstellen door als uitgangspunt te nemen dat de overheid de burger moet vertrouwen. Ook pleiten de partijen voor minder marktwerking, en meer samenwerking in de publieke sector. In dat kader willen GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld een grondwettelijke verankering van behoorlijk bestuur.

Op het terrein van bestaanszekerheid pleiten de partijen voor een minimumloon van 16 euro per uur, een woningbouwfonds voor nieuwe huizen en betere bescherming van werknemers bij ziekte en pech.

Het verkiezingsprogramma wordt nu aan de leden voorgelegd en op het verkiezingscongres op 14 oktober vastgesteld.

Bron: GroenLinks-PvdA