De parlementaire staat van Renske Leijten

woensdag 23 augustus 2023, 16:00
RS34596_210201_SP_#02_Renske_Leijten
Bron: Maurits Gemmink (SP)

Renske Leijten (1979) was van 30 november 2006 tot 5 juli 2023 (met een onderbreking van vier maanden) Tweede Kamerlid voor de SP.

Zij was daarvoor voorzitter van de SP-jongerenorganisatie ROOD en ruim een jaar medewerker van de SP-Tweede Kamerfractie. Zij woont in Haarlem en was actief bij de SP in Groningen, waar Renske Leijten Nederlands studeerde.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

In de Tweede Kamer hield Renske Leijten zich aanvankelijk vooral bezig met zorg en jeugdbeleid. Zo was zij actief in de debatten over de problemen met het persoonsgebonden budget en bij behandeling van wetgeving over langdurige zorg en maatschappelijke opvang. Vanaf 2017 was zij financieel woordvoerder van de SP en hield zij zich bezig met Europese zaken. In de laatste periode (2021-2023) van haar Kamerlidmaatschap hield Leijten zich onder meer bezig met binnenlands bestuur en digitalisering.

Als Kamerlid nam zij diverse parlementaire initiatieven. Zo bracht zij een initiatiefnota uit over publieke zorgverzekering en diende zij initiatiefwetsvoorstellen in over een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. In 2021 nam zij de verdediging op zich van een initiatiefvoorstel over invoering van een correctief referendum.

Renkse Leijten stond bekend als een pittig debatester en betrokken Tweede Kamerlid. Zij zette zich met anderen sterk in voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ook zat zij in de Kamercommissie die onderzoek naar dit schandaal deed. In de beginperiode van haar Kamerlidmaatschap interpelleerde zij diverse keren bewindspersonen. In 2023 deed zij dat nog eens vanwege de plannen over invoering van een Europese digitale identiteit.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Renske Leijten

Dossiers woordvoerder

244

Kamervragen

1419

Amendementen - eerste indiener

221 (waarvan 14% aangenomen; 12% van alle ingediende SP-amendementen)

Amendementen - mede-indiener

280

Moties - indiener

754 (waarvan 22% aangenomen; 9% van alle ingediende SP-moties)

Moties - mede ondertekend

1146

Interpellaties

6

Initiatiefwetsvoorstellen

1 en 4 medeverdediging

Initiatiefnota's

1


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens van alle politici die een rol spelen of hebben gespeeld in de nationale politiek. Het biografisch archief gaat terug tot 1795. Sinds 1995 zijn ook de parlementaire gegevens systematisch ontsloten.

Zonder publieke financiering dreigen Parlement.com en deze database echter nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 te verdwijnen. Meer informatie en achtergrondartikelen hierover vind je op deze pagina.