Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BiZa)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Interbestuurlijke verhoudingen
 • Gemeentelijke herindelingen - Constitutionele zaken (incl. privacy)
 • Verkiezingen
 • Openbaarheid van bestuur en open data
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers
 • Partijfinanciering
 • AIVD
 • Kiesraad
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer)
 • Wonen, bouwen en ruimtelijke ontwikkeling
Voorzitter is I.M. (Ilona) Lagas. Ondervoorzitter is H.J. (Henk Jan) Meijer. Griffier is F.J. Bergman.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.