Lijst van vragen uitgebracht bij wetsvoorstel 36350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota)

donderdag 1 juni 2023

Bij wetsvoorstel 36350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) is een lijst van vragen ondergebracht.