Minister Bruins Slot wil mogelijkheid hulp in stemhokje verruimen

vrijdag 14 april 2023, 14:36

DEN HAAG (PDC) - Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de mogelijkheden voor hulp in het stemhokje verruimen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de zij voorlegt aan de Raad van State. Niet alleen mensen die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen moeten hulp krijgen, maar iedereen die daarom vraagt.

De hulp kan alleen worden gegeven door een stembureaulid. De kiezer die de hulp krijgt, moet altijd zelf aangeven op wie hij of zij wil stemmen. Het voornemen is dat er eerst bij verkiezingen in een aantal gemeenten wordt geëxperimenteerd. Op basis van die ervaringen kunnen praktische aanpassingen worden gedaan en wordt inzichtelijk of het wetsvoorstel de gewenste resultaten heeft.

De verwachting is dat meer kiezers in de gelegenheid worden gesteld om zelf hun stem uit te brengen. Kiezers met een verstandelijke beperking of die laaggeletterd zijn hebben hebben vaak de wens om zelf te stemmen, maar dit is in de praktijk voor hen niet altijd mogelijk. Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat ook deze kiezers zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkiezingsproces.

Bron: Rijksoverheid