Wetsvoorstel ingetrokken: 34445 - Aanpassing van tarief- en prestatieregulering, markttoezicht op gezondheidszorg

dinsdag 28 maart 2023

Bij wetsvoorstel 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.