Partij voor de Dieren stelt kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen vast

zondag 20 november 2022, 15:13

DEN HAAG (PDC) - De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft op het partijcongres op 20 november de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen vastgesteld.

Niko Koffeman staat op de eerste plaats. Koffeman is bedenker van de PvdD en al sinds 2007 fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Op de tweede plaats staat, net als vier jaar geleden, Peter Nicolaï.

Op de plekken drie, vier en vijf staan nieuwe namen. Respectievelijk gaat het om Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar milieubeleid en politiek aan de Radboud Universiteit, Hanneke Schmeets, fractiemanager van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer en afkomstig uit het vakgebied van beleid en communicatie, en Sebastiaan van Pruissen, sinds 2017 medewerker bij de Tweede Kamerfractie op onder andere de dossiers luchtvaart en infrastructuur, wonen en stadsnatuur en ICT en privacy.

Huidig senator Henriëtte Prast, emeritus hoogleraar Personal Finance aan de Tilburg University, staat op de zesde plek. Prast was eerder senator voor D66.

De complete lijst ziet er als volgt uit:

Bron: eerstekamer.partijvoordedieren.nl