Pegas: contact tussen Groningen en minister Kamp was afstandelijk

maandag 10 oktober 2022, 10:45

DEN HAAG (PDC) - De relatie tussen de commissaris van de Koning van Groningen en Henk Kamp, verantwoordelijk voor het gasdossier als minister voor Economische Zaken, was afstandelijk. Dit zei René Paas, die sinds 2016 commissaris van de Koning is, tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen. Met Kamps opvolger Eric Wiebes was meer contact: 'hij was erg betrokken'.

Het besluit van Wiebes in 2018 om in de toekomst helemaal te stoppen met Groningse gaswinning kwam als een verrassing voor de provincie, stelde Paas. De blijdschap met dit besluit was echter maar voor korte duur, omdat daarna bleek dat hiermee ook de versterkingsoperatie tijdelijk werd stilgelegd. Hierdoor schortte de provincie de onderhandelingen met de minister ook tijdelijk op. Uit onderzoek van NRC bleek eerder al dat deze beslissing door de ministerraad genomen was omdat het tegelijkertijd stoppen van de gaswinning en door laten lopen van de versterking een te grote klap voor de schatkist zou zijn.

Verder werd Rolf de Jong, directeur Upstream van ExxonMobil sinds 2016, verhoord. Hij gaf aan dat ExxonMobil dreigde te stoppen met de gaswinning in Groningen "met alle dramatische gevolgen van dien", als de juridische aansprakelijkheid voor de NAM niet overgeheveld werd naar de overheid. ExxonMobil en Shell pleitten voor een winningsplicht, waarbij de minister bepaalt hoeveel gas bedrijven moeten winnen. Dit was een breekpunt en hierover kregen de bedrijven uiteindelijk hun zin.

De Jong kreeg ook vragen over het handelen van zijn voorganger Joost van Roost. Van Roost weigerde eerder bij de verhoren te verschijnen en kon hier ook niet toe gedwongen worden omdat hij Belgisch staatsburger is. Op vragen over beïnvloeding vanuit ExxonMobil op het besluit om gaswinning niet te verlagen gaf De Jong aan dat hij dit niet ontkent, want er "vindt beïnvloeding over en weer plaats".

Bron: NRC, RTV Noord