Reacties van Nederlandse Europarlementariërs op Staat van de Unie toespraak

donderdag 15 september 2022, 13:45

DEN HAAG (PDC) - Nederlandse Europarlementariërs hebben kritiek geuit op diverse aspecten van de Staat van de Unie (SOTEU). Dit is in contrast tot de voorzitters van de Europese parlementsfracties, die voornamelijk lovend zijn.

Volgens Peter van Dalen (CU) was het terecht dat Oekraïne veel aandacht kreeg in de toespraak van Ursula von der Leyen. "We staan schouder aan schouder met Oekraïne," aldus van Dalen. Hij had echter ook kritiek. Zo was er volgens hem niet genoeg aandacht voor godsdienstvrijheid in de speech en bleef de benoeming van de Speciale Europese Gezant voor de Godsdienstvrijheid uit.

Volgens Lara Wolters (PvdA) start democratie in Europa niet met (potentiële) kandidaat-lidstaten of buitenlandse autocraten, zoals Von der Leyen in haar toespraak suggereerde. "Democratie start in ons eigen huis, door Polen en Hongarije tegen te houden," aldus Wolters.

Ook uit de conservatieve hoek was er kritiek op de SOTEU. Zo was het volgens Bert-Jan Ruissen (SGP) de toespraak een "gedachteloze reflex" om problemen op te lossen door in te zetten op meer Europa. Rob Roos (JA21) stelde zelfs dat de huidige energiecrisis de schuld is van de Commissie. Volgens hem heeft de Commissie jarenlang kernenergie gesaboteerd en de eigen gasproductie tegengewerkt. "Nu krijgen we een koude winter en krijgt Rusland de schuld, maar iedere zelfreflectie ontbreekt."

Bron: Brusselsennieuwe.nl; Twitter/@petervdalen/@larawoltersEU/@hjaruissen/@rob_roos