Stef Blok benoemd als lid van de Europese Rekenkamer

woensdag 27 juli 2022, 10:28

DEN HAAG (PDC) - Stef Blok is vandaag officieel benoemd door de Raad als lid van de Europese Rekenkamer. Blok zal lid zijn voor de periode van 1 september 2022 tot 31 december 2025. Hij is de opvolger van Alex Brenninkmeijer, die in april is overleden.

De Europese Rekenkamer heeft als taak de uitgave van de financiële middelen van de EU te controleren. Hiervoor onderzoekt de Rekenkamer de financiële verslagen van alle Europese instellingen. Ook controleert de Rekenkamer de begroting van de EU.

Het kabinet heeft in april besloten Blok voor te dragen vanwege zijn "ruime ervaring met bestuur, de EU en financiën." Eerder was Blok minister op verschillende posten in de kabinetten-Rutte II en III.

Bron: de Europese Rekenkamer