Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer

foto Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijervergrootglas

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (1951) was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. De heer Brenninkmeijer was eerder bestuursrechter.

in de periode 2005-heden: Nationale ombudsman, lid Europese Rekenkamer

voornamen (roepnaam)

Alex Franciscus Maria (Alex)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 juni 1951

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1976 tot 1980
 • wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Brabant, van 1980 tot 1984
 • ondervoorzitter Raad van Beroep en Ambtenarengerecht te Arnhem, van 1984 tot 1988
 • lid Centrale Raad van Beroep, van 1988 tot maart 1995
 • deeltijd-hoogleraar burgerlijk procesrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1 oktober 1992 tot 1 februari 1996
 • vicepresident Centrale Raad van Beroep, van 1995 tot 2002
 • hoogleraar staats- en bestuursrecht, (Rijks)universiteit Leiden, van september 1997 tot 1 oktober 2005
 • directeur programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden, tot 1 oktober 2005
 • bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij de overheid en mediation (Albeda-leerstoel), Universiteit Leiden, van 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2005 (leerstoel gefinancierd door het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheid) en ABP-loyalis)
 • Nationale ombudsman, van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 (benoemd op 28 juni 2005)
 • lid Europese Rekenkamer, vanaf 1 januari 2014
 • bijzonder hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat, Universiteit Utrecht, vanaf 1 september 2014

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. E.M.H. Hirsch Ballin

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kernenergie, rechtsstaat en democratie: een case-study over rechtsbescherming" (1983)
 • "Beroepswet" (uitgave staatswetten, 1986)
 • "De toegang tot de rechter: een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat" (dissertatie, 1987)
 • "Burgerlijk procesrecht als publiekrecht" (oratie, 1993)
 • "Gedeelde rechtsorde" (oratie, 1997)
 • "Arbeidsconflicten bij de overheid" (2003) (samen met L.C.J. Sprengers)
 • "Handboek mediation" (red., 2003)
 • "Mediation en verwijzen: informatie over mediation en richtlijnen voor professionele verwijzers " (2004) (samen met I. Kabbes en K. van Oyen)
 • "Juridische aspecten van mediation" (2005) (samen met E. Schutte en J. Spierdijk)
 • "Handboek Mediation" (2009)
 • publiceerde veel op het gebied van rechtspleging, de rechterlijke organisatie en mediation en ADR (Alternative Dispute Resolution)
 • "Meer oog voor het menselijke aspect" in: Staatscourant, 30 juni 2005

literatuur/documentatie
Reinier Kist en Barbara Rijlaarsdam, "Zachtmoedig en vasthoudend de bureaucratie te lijf", NRC Handelsblad, 21 december 2009

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 15 juli 2013.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.