Twee gewijzigde moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35394 - Aanpassing loonkostensubsidie gericht op mensen met een arbeidsbeperking

donderdag 30 juni 2022

Bij wetsvoorstel 35394 - Verbeteren regeling voor loonkostensubsidie en andere wijzigingen gericht op mensen met een arbeidsbeperking (uitvoeren breed offensief) zijn twee gewijzigde moties ondergebracht.