Eerste Kamer wil meerjarig plan om burgers actief over EU te informeren

dinsdag 14 juni 2022, 14:51

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer verzoekt de regering een meerjarig plan op te stellen om de Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie en de ambitie van Nederland daarbij. Zij nam daarover een motie-Koole aan.

Er moeten daarvoor ook middelen beschikbaar komen en de Kamer dient, tegelijk met het toezenden van de begroting Buitenlandse Zaken voor 2023, over uitvoering van dit verzoek te worden geïnformeerd.

De motie was vorige week ingediend bij de algemene Europese beschouwingen in de Eerste Kamer en kreeg steun van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en OSF.

bron: Eerste Kamer