Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 35962 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

donderdag 9 juni 2022

Bij wetsvoorstel 35962 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is een memorie van antwoord ondergebracht.