Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 niet verlengd

donderdag 2 juni 2022, 12:15

DEN HAAG (PDC) - De tijdelijke wet verkiezingen covid-19 vervalt per 1 juli 2022. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot in een Kamerbrief bekend gemaakt. Het kabinet heeft besloten om de wet niet te verlengen, omdat de grondslag voor de wet, de coronacrisis, is weggevallen.

De directe aanleiding is het besluit van de Eerste Kamer op 17 mei om het voorstel van de wet tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, de grondslag voor de coronamaatregelen, te verwerpen. In de brief geeft Minister Bruins Slot aan dat er wordt gewerkt aan een regeling in de Kieswet die voorziet in een permanente grondslag voor organisatorische voorzieningen tijdens verkiezingen in eventuele tijden van een pandemie.

Concreet betekent dit besluit voor volgende verkiezingen dat:

  • geen vervroegd stemmen mogelijk zal zijn;
  • dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen niet vier weken, maar twee weken zal duren;
  • dat de openbare zittingen van het centraal stembureau niet langer digitaal plaatsvinden;
  • dat kiezers tijdens die zittingen ook niet langer langs digitale weg bezwaar kunnen maken;
  • dat de zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de verkiezingsuitslag zal plaatsvinden op de vrijdag na de stemming, in plaats van op de maandag na de stemming.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties