Europa Vandaag: zijn meer lidstaten klaar voor de euro?

woensdag 1 juni 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
euromunten © Jakob_F

Zijn meer lidstaten klaar voor de euro?

De leden van de Europese Commissie bespreken vandaag het convergentierapport 2022 dat de Commissie vandaag presenteert. In dit rapport wordt onderzocht of de landen die nog niet de euro gebruiken maar deze wel willen invoeren voldoen aan de convergentiecriteria. Europese lidstaten zijn volgens de Europese Verdragen verplicht om de euro in te voeren als ze aan deze criteria voldoen.

De criteria hebben betrekking op de economische en financiële situatie in de landen. Zo mag de staatsschuld maximaal 60 procent van het bbp bedragen en mag het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bbp bedragen. Omdat Denemarken een opt-out heeft, onderzoekt het rapport Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. In 2020 concludeerde de Europese Commissie dat deze zeven landen nog niet aan de criteria voldeden.


 
Ursula von der Leyen during the European People's Party (EPP) congress in Zagreb.
Bron: European Commission

Ursula von der Leyen speecht in Rotterdam

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, geeft morgen een speech tijdens het congres van de Europese Volkspartij (EVP) in Rotterdam.

De EVP is de partij van christendemocratische stromingen in de EU. Ook andere Eurocommissarissen die zijn aangesloten bij de EVP zijn aanwezig in Rotterdam.


En verder...

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert over de Raad Concurrentievermogen van 9 en 10 juni. En de Deense bevolking stemt vandaag over een referendum om te bepalen of hun land zich moet aansluiten bij het defensiebeleid van de Europese Unie.


Europa in een oogopslag

 

Datum en tijd

Organisatie

Agenda

1 juni

Europese Commissie

Publiceert en bespreekt convergentierapport 2022

1 juni

Ursula von der Leyen

Speech tijdens het EVP-congres in Rotterdam

1 juni, 10:00-12:00

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat

Commissiedebat over Raad Concurrentievermogen 9-10 juni

1 juni

Denemarken

Stemt over referendum inzake deelname aan EU-defensiebeleid