Internetconsultatie Besluit kiescollege niet-ingezetenen van start

dinsdag 1 maart 2022, 16:58

DEN HAAG (PDC) - Er is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel Besluit kiescollege niet-ingezetenen. In dit besluit worden praktische zaken geregeld over het in te stellen kiescollege voor de Eerste Kamerverkiezingen, voor mensen die niet in Nederland wonen. Het bijhorende wetsvoorstel is nog in behandeling geeft Nederlanders die in het buitenland wonen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer door middel van een kiescollege dat meestemt bij de Eerste Kamerverkiezing. De consultatie loopt van 28 februari tot en met 11 april.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via de internetconsultatie het besluit kiescollege niet-ingezetenen bekijken en feedback geven op het voorstel. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan de kwaliteit van de wetgeving en wordt de transparantie van het wetgevingsproces verbeterd.

Om het besluit kiescollege niet-ingezetenen uit te kunnen voeren, moet artikel 55 van de Grondwet gewijzigd worden. Het voorstel voor de Grondwetsherziening ligt momenteel in tweede lezing bij de Eerste Kamer.

Bron: internetconsultatie.nl