Tweede Kamer stemt in met voorstel voor kiescollege Eerste Kamer

dinsdag 1 februari 2022, 15:16

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft in tweede lezing ingestemd met het voorstel tot het wijzigen van artikel 55 van de Grondwet omtrent de verkiezing van de Eerste Kamer. In de Kamer stemden GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, Lid Omtzigt, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor het voorstel, zodat er een ruime meerderheid was. De Eerste Kamer mag zich nu nogmaals over de voorgestelde wijziging buigen.

Om een wijziging van de Grondwet door te kunnen voeren moet het voorstel gesteund worden door een tweederde meerderheid in de Kamer. Die benodigde steun bleek er dinsdagmiddag te zijn. Daarnaast moet een grondwetswijziging tweemaal behandeld worden, met daartussen een verkiezing. Beide Kamers namen het voorstel in eerste lezing in 2020 aan.

Het voorstel beoogt de instelling van een kiescollege waardoor in het buitenland wonende Nederlands ook kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. De invulling van dit plan moet vastgelegd worden in bijbehorende uitvoeringswetgeving. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot meldde eerder al dat die uitvoeringswetgeving voor 1 september behandeld moet zijn in beide Kamers om op tijd gereed te zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2023.

Bron: Tweede Kamer