Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten"

 

Zaak:

Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten - 2022Z01241

Voorstel:

Agenderen voor het te plannen commissiedebat

Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz.

Noot:

  • Zie tevens agendapunt 48. Het commissiedebat

Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz staat in concept gepland op 9 februari a.s.;

  • Indien besloten wordt tot het agenderen van deze brief voor het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, stemt uw commissie er dan ook mee in de onderliggende brief Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten van de minister van VWS dd. 25 oktober 2021

(

35925-XVI-24

) eveneens te agenderen voor het desbetreffende commissiedebat?