Besluitpunt "Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard"

 

Voorstel:

Ter informatie.

  • 34 445

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten i.v.m. aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.

  • 34 515

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.