Besluitpunt "Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

  • De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
  • In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa